: משנה הלכות חלק טו   

"

" " " " " " " " " " " " " " " " " "

" .

" " " , " " ` " " " , " , " " " " " , " .

" " " " , " " ", " . " ` " " " " " " " .

" " " " " , " ` " " " " " ` " ` ` " " " , " " " " " , " " " , ` , ", ` , ` " ", " " " ".

   

<> Daily Mitzvah       <> Contact Us       <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations